Intervisie

Wil je kennis en ervaring delen met andere vertrouwenspersonen en feedback op je aanpak? Dan is intervisie iets voor jou.

Intervisie is voor interne en externe vertrouwenspersonen die cases (situaties uit de praktijk van de vertrouwenspersoon) willen bespreken en professioneler willen worden in hun werk. In intervisie besteden we aandacht aan het stellen van goede vragen en aan de rol van de vertrouwenspersoon.

Voor leden van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen is intervisie (maximaal twee keer per jaar) gratis. Vaker meedoen mag.

Je kan je aanmelden voor de volgende intervisiebijeenkomst(en):

Donderdag13 juni 2019:9.30 uur - 12.00 uur
Maandag23 september 2019:13.30 uur - 16.00 uur
Dinsdag19 november 2019:9.30 uur - 12.00 uur
Woensdag5 februari 2020:9.30 uur - 12.00 uur
Donderdag9 april 2020:13.30 uur - 16.00 uur

De intervisie voldoet aan de eisen voor hercertificering van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.
Ook als je geen lid bent kun je meedoen met de intervisie. Wil je eerst meer informatie of wil je deelnemen maar passen de data niet? Neem dan contact op.

Peta Twijnstra, vertrouwenspersoon, coach en ervaren intervisiebegeleider, begeleidt de intervisie en zorgt dat er effectief gewerkt wordt zodat deelnemers hun deskundigheid vergroten. Zij stelde het boek 'Morgen doe ik het nog beter, afwisselende modellen en werkvormen voor intervisie' samen. Ben je op zoek naar een geschikt intervisiemodel dan is dit boek een goed hulpmiddel.
Wil je meer lezen over intervisie, ga dan naar www.petatwijnstra-coaching.nl.

Verslag eerdere bijeenkomsten

Bijeenkomst 21 juni 2016:

Op 21 juni hadden we een mooie bijeenkomst 'cases bespreken'. Met een kleine groep bespraken we situaties die we tegenkomen in ons werk als vertrouwenspersoon:
Wat doe je als een leidinggevende je vertelt dat er in zijn team gepest wordt en de gepesten doorverwijst naar de vertrouwenspersoon?
En wat kun je doen als een heel team zich bij je meldt omdat een teamleider in de ogen van dat team ten onrechte van zijn functie is gehaald?.
Kan een medewerker die een werkplek heeft verlaten nog iets doen als de pester die op de oude werkplek zit nog steeds niet is aangepakt?
Mooie praktijkvoorbeelden. Door ze samen te bespreken hebben we geleerd en zijn we weer alert op wat nu wel en wat niet het werk van de vertrouwenspersoon is.

NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN