Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon

Met een gespreksvaardige vertrouwenspersoon komt de melder verder.

Als vertrouwenspersoon is het onze taak melders op te vangen en te begeleiden zodat de situatie waarin ze zich bevinden verbetert. Dat doen we door gesprekken te voeren. Melders kunnen hun verhaal kwijt en krijgen ruimte om te denken aan oplossingen. Als het goed is nemen ze (weer) zelf de regie, zetten ze stappen om te komen tot oplossingen. Ze hebben weer het idee dat ze ertoe doen en dat hun mening belangrijk is.

Goede gespreksvaardigheid is de basis voor effectieve begeleiding.

Geen enkele melder is hetzelfde en vaak weten we vooraf niet waar het gesprek met de melder over zal gaan. Soms is een melder emotioneel of is hij in de war van alles wat hij heeft meegemaakt. Om dan toch een goed gesprek te voeren is een hele kunst.

Gespreksvaardigheden kun je niet genoeg oefenen. We gaan in deze workshops voorbeelden van gesprekken laten zien met melders en er is voldoende ruimte om zelf te oefenen. We werken met een 'acteur' zodat de gesprekken zo echt mogelijk zijn.

Je kunt bij aanmelding je eigen leervragen aangeven.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Contact maken met de melder
 • Stellen van goede vragen
 • Empathisch luisteren met je oren, ogen en hart
 • Ruimte voor het verhaal en emotie
 • Positief labelen en ontschuldigen
 • LSD: Luisteren Samenvatten, Doorvragen
 • Met de melder zoeken naar oplossingen, de escalatieladder

De workshops worden verzorgd door Peta Twijnstra. Zij is externe vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties. Daarnaast heeft zij een coachpraktijk. Zij verzorgt als coach workshops over communicatie en intervisie. Zij doet individuele coaching van mensen die beter willen functioneren op het werk, burnout zijn of geweest zijn of zelfstandig ondernemer zijn. Lees meer over Peta Twijnstra op de website.

Gespreksvaardigheid (vervolggesprek)

Datum:5 november 2018
Tijd:13.30 uur tot 16.30 uur
Kosten:€125 voor leden en €175 voor niet-leden (inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal. Exclusief 21% BTW).
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

Deze nascholing kan voor (her)certificering meetellen als 'extra bijeenkomst'.

Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Wat doet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, wat zijn de bevoegdheden en wie kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon?

Een antwoord op deze vragen, en nog veel meer, leer je tijdens deze 3-daagse basisopleiding verzorgd door 'De Vertrouwenspersoon'. De opleiding is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Met het certificaat kun je je daar inschrijven en laten certificeren. Zie brochure.

Deze opleiding wordt speciaal voor het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen georganiseerd in Het Baron Theater, dicht bij huis.

Na het volgen van de basisopleiding:

 • Beschik je over de benodigde kennis en vaardigheden om als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag in de praktijk aan de slag te gaan.
 • Bent je je bewust van de positie, rol, taken en valkuilen van de vertrouwenspersoon.
 • Ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie, wet en regelgeving en juridische onwikkelingen.
 • Kunnen medewerkers bij je terecht voor gedegen en praktische adviezen bij ongewenste omgangsvormen en beschik je over de vaardigheiden om deze gesprekken aan te gaan.
 • Kun je de juiste ondersteuning bieden aan melders van ongewenst gedrag en ken je de taken, verantwoordelijkheden en de positie en juridische kaders van de vertrouwenspersoon.
Datum:8, 15 en 26 oktober 2018
Tijd:9.00 uur tot 16.30 uur
Kosten:€995 (inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal).
Er wordt geen BTW in rekening gebracht voor deze training.
gratis lidmaatschap Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen (2018)
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

Deze scholing is geaccrediteerd door de LVV.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN