Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Uurtjesbijeenkomst

De leden van ons netwerk hebben met elkaar veel kennis en ervaring. De uurtjesbijeenkomsten zijn bedoeld om die kennis uit te wisselen en zo met elkaar nog betere vertrouwenspersonen te worden.

Er waren al meerdere uurtjesbijeenkomsten: 'het stellen van goede vragen', 'het maken van het jaarverslag', 'de escalatieladder' en de 'STAR, een gespreksmodel'.

Hieronder de komende uurtjesbijeenkomsten.

Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je van de 'uurtjesbijeenkomsten' een certificaat ontvangen zodat je ze mee kunt laten tellen voor her certificering.

Leuk! Doe mee.

Heb je een idee voor een thema voor een volgende uurtjesbijeenkomst? Laat het weten.

Komende uurtjesbijeenkomsten:


Dinsdag 12 september 2023

Holding Space.

Het scheppen van een veilige 'ruimte' waarin melders hun waarheid kunnen spreken, naar oplossingen kunnen zoeken en kunnen leren. Holding Space.
Een voorwaarde voor een goed gesprek. Alleen wanneer een melder zich veilig voelt vertelt hij zijn hele verhaal.

Dat het belangrijk is om goed te luisteren weten we allemaal. Maar er zijn nog veel meer factoren van invloed op 'die veilige ruimte'. Daarover gaat de volgende uurtjesbijeenkomst.

'Ik heb de vorige vertrouwenspersoon niet verteld wat er allemaal is gebeurd', zegt een melder.
'Hij zei al vrij snel dat ik de schunnige grapjes niet zo serieus moest nemen. Dat er nog meer is gebeurd heb ik toen maar niet verteld.'

Melders vertellen hun verhaal maar gedeeltelijk als ze zich niet veilig voelen.

Omgevingsfactoren, factoren die te maken hebben met de melder of met jou als vertrouwenspersoon, het is belangrijk om ze te kennen en je er van bewust te zijn.

Aan de orde komt:

 • Wat is Holding Space?
 • Wat zijn belangrijke omgevingsfactoren?
 • Welke factoren liggen bij de melder?
 • Welke factoren liggen bij jou als vertrouwenspersoon?
 • Hoe zorg jij voor een veilige situatie waarin melders hun verhaal kunnen doen?
Datum:Dinsdag 12 september 2023
Tijd:9.00 uur - 10.00 uur.
Doelgroep:Voor vertrouwenspersonen, leden en niet leden.
Plaats:Online. Je krijgt voorafgaand aan de bijeenkomst een zoomlink

Vrijdag 3 november 2023
Informatie volgt.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Uurtjesbijeenkomst over 'Goed leiderschap'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Onderzoek naar sociale veiligheidsbeleving'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vaststellingsovereenkomst'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe geef je een signaal af in de organisatie?'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'De vertrouwenspersoon en seksueel grensoverschrijdend gedrag'
 • Workshop: Post-Traumatische Groei - Sterker door Ellende-van klacht naar kracht (Greet Vonk, workshopleider)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Help! Een integriteitsmelding. Hoe gaat dat ook alweer?'
 • Zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken (Wietske Westra, Studio Tekenkracht)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met een moreel dilemma?' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Workshop: 'de rol van de VP bij trauma opvang' (Drs. Pepita David)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vertrouwenspersoon in gewetensnood' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het stellen van goede vragen' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het maken van een jaarverslag' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst 'de escalatieladder' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over de STAR methode, (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Webinar: discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • De escalatieladder, een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van melders (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • (On)Rust door verzuim, de vertrouwenspersoon als vraagbank voor regels rond arbo en verzuim (Hannie Kraan)
 • De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties (Peter Fijbes)
 • Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs
 • Morele oordeelsvorming, een model
 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN