Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Uurtjesbijeenkomst

De leden van ons netwerk hebben met elkaar veel kennis en ervaring. De uurtjesbijeenkomsten zijn bedoeld om die kennis uit te wisselen en zo met elkaar nog betere vertrouwenspersonen te worden.

Er waren al vier eerdere uurtjesbijeenkomsten: 'het stellen van goede vragen', 'het maken van het jaarverslag', 'de escalatieladder' en de 'STAR, een gespreksmodel'.

Hieronder de komende uurtjesbijeenkomsten.

Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je van de 'uurtjesbijeenkomsten' een certificaat ontvangen zodat je ze mee kunt laten tellen voor her certificering.

Leuk! Doe mee.

Heb je een idee voor een thema voor een volgende uurtjesbijeenkomst? Laat het weten.

Komende uurtjesbijeenkomsten:


Woensdag 19 april 2023
Goed leiderschap.

Dinsdag 12 september 2023
Informatie volgt.

Vrijdag 3 november 2023
Informatie volgt.

Workshop 'Regels rondom ziekteverzuim en andere Arbo zaken'

Astrid Wehmeijer

Data:Vrijdag 26 mei
Tijdstip: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Baron Theater te Opende
Prijs: € 195,- voor leden en niet-leden € 235,-

Hoeveel weet jij van wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim? Ben je in staat melders daarover te informeren?

In veel meldingen komt ziekteverzuim, geheel of gedeeltelijk zieke medewerkers, voor. In organisaties stijgt het ziekteverzuim en zijn medewerkers uit balans. Vaak ook is er een verband tussen ziekteverzuim en ongewenst gedrag.

Om medewerkers goed te kunnen begeleiden en van advies kunnen voorzien, is het nodig dat wij als vertrouwenspersonen kennis hebben van arbozaken, zoals de wet- en regelgeving bij ziekteverzuim.

In deze workshop zorgt Astrid Wehmeijer voor een mooie mix van theorie en praktijk. Er is veel ruimte voor eigen vragen en inbreng.

Astrid is vertrouwenspersoon bij Buro Vertrouwenspersonen. Zij is HR-adviseur bij de Rechtbank Noord Nederland en was dat voorheen bij Het Friesland College. Daarnaast heeft zij het bureau: Verzuim Noord.

Onderwerpen die aan bod komen in de workshop zijn:

 • Verzuimtrends en cijfers in Nederland. Waarom raken steeds meer medewerkers uit balans en wat kan je hieraan doen?
 • De verplichtingen van werkgever en werknemer vanuit Wet verbetering Poortwachter
 • Welke rechten heeft de medewerker wanneer hij of zij ziek is?
 • Wat adviseert een bedrijfsarts bij arbeidsconflicten?
 • Hoe is de relatie werknemer-werkgever- bedrijfsarts? Hoe wordt hier met vertrouwelijke informatie omgegaan?
 • Wat als een werknemer en werkgever het niet eens zijn in het re-integratieproces?
 • Verzuimbeleid, trends en cijfers en arbeidsrisico's (RI&E). Wat heeft de vertrouwenspersoon hieraan?
 • Hoe adviseer je werkgevers over de patronen en trends die je ziet bij verzuim? Of over de relatie tussen ziekteverzuim en ongewenst gedrag?
 • Casuïstiek

Vooraf aan deze workshop kun je jouw vragen en wensen voor het programma aangeven. Want wellicht heb je zelf gerichte vragen die je graag in de workshop aan de orde wilt hebben.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Uurtjesbijeenkomst over 'Onderzoek naar sociale veiligheidsbeleving'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vaststellingsovereenkomst'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe geef je een signaal af in de organisatie?'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'De vertrouwenspersoon en seksueel grensoverschrijdend gedrag'
 • Workshop: Post-Traumatische Groei - Sterker door Ellende-van klacht naar kracht (Greet Vonk, workshopleider)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Help! Een integriteitsmelding. Hoe gaat dat ook alweer?'
 • Zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken (Wietske Westra, Studio Tekenkracht)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met een moreel dilemma?' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Workshop: 'de rol van de VP bij trauma opvang' (Drs. Pepita David)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vertrouwenspersoon in gewetensnood' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het stellen van goede vragen' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het maken van een jaarverslag' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst 'de escalatieladder' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over de STAR methode, (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Webinar: discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • De escalatieladder, een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van melders (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • (On)Rust door verzuim, de vertrouwenspersoon als vraagbank voor regels rond arbo en verzuim (Hannie Kraan)
 • De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties (Peter Fijbes)
 • Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs
 • Morele oordeelsvorming, een model
 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN