Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Angstcultuur

De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties.

Als vertrouwenspersoon komen we het tegen. Een medewerker die zich meldt is bang om in gesprek te gaan met de leidinggevende of anderen in de organisatie. Hij zegt dat hij het onveilig vindt en ervaart een angstcultuur. Als hij dingen bespreekbaar maakt is hij bang dat het niet goed met hem afloopt en dat zijn probleem zal verergeren.

Deze geaccrediteerde bijscholing voor vertrouwenspersonen gaat over 'angstcultuur'. Je maakt bij deze scholing kennis met het ontstaan en voorbestaan van wantrouwen in organisaties. De focus ligt hierbij op het herkennen van de dynamiek in organisaties die breder gaat dan alleen de 1-op-1 relatie tussen melder en de persoon waarover gemeld wordt.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wantrouwen en vertrouwen begrijpen in organisatorische context
 • De spiraal van wantrouwen
 • Werken aan vertrouwensherstel
 • Helder signaleren en rapporteren over wantrouwen
 • Cultuurvorming in organisaties
 • Casuïstiek en collegiale uitwisseling met andere vertrouwenspersonen

Na afloop van de training heb je meer grip op de dynamiek van een organisatiecultuur. Je kunt hier met meer (zelf)vertrouwen op reflecteren met de melder. En je kunt er beter over rapporteren naar de organisatie(s) waar je voor werkt.

TRAINER:

Peter Fijbes is organisatieadviseur en trainer voor o.a. vertrouwenspersonen. In mei 2017 verscheen zijn boek Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties. Kenmerkend voor Peter is een persoonlijke, betrokken en interactieve trainingsstijl met een goede dosis humor.

Datum:3 juni 2019
Tijd:9.30 uur tot 16.30 uur
Kosten:€295 voor leden en €355 voor niet-leden. Dat is exlusief 21 % BTW. (Inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal).
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

Deze nascholing is geaccrediteerd en telt mee voor (her)certificering.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN