Bijeenkomsten

'Met elkaar worden we nog betere vertrouwenspersonen!'

Minimaal twee keer per jaar is er een nascholing voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Uurtjesbijeenkomst

De leden van het netwerk hebben met elkaar veel kennis en ervaring. De uurtjesbijeenkomsten zijn bedoeld om uit te wisselen en zo met elkaar nog betere vertrouwenspersonen te worden, ze zijn altijd online, 's ochtends van 9.00 uur - 10.00 uur.

Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je van de 'uurtjesbijeenkomsten' een certificaat ontvangen zodat je ze mee kunt laten tellen als extra bijeenkomst voor hercertificering.
Heb je een idee voor een thema voor een volgende uurtjesbijeenkomst? Laat het weten.

Komende uurtjesbijeenkomsten:

Exit gesprekken en de rol van de vertrouwenspersonen (met cases)
Woensdag 11 september 2024.

Een aantal jaren geleden werkte ik in een Asielzoekerscentrum, ik coördineerde daar de taallessen. Toen ik stopte met dat interessante werk, wilde de directeur een exitgesprek met mij. Ik had daar nog nooit van gehoord. Het lijkt alsof exitgesprekken in deze krappe arbeidsmarkt belangrijker worden. Organisaties willen weten hoe ze personeel kunnen aantrekken en misschien nog wel belangrijker: hoe ze medewerkers kunnen vasthouden.

Als vertrouwenspersoon ondersteunde ik een aantal keren een medewerker die ontslag had genomen bij een exitgesprek wilde met de leidinggevende en met de bestuurder. Hoe dat ging, wat daarvan het resultaat was, wat exitgesprekken zijn en wat onze rol als vertrouwenspersoon daarbij kan zijn, wat jouw ervaringen zijn, daarover gaat het in deze uurtjesbijeenkomst.

Aan de orde komt:

 • Wat zijn exitgesprekken
 • Wat is het doel van een exitgesprek
 • In welke situaties kun je denken aan een exit gesprek
 • Wie voert exit gesprekken
 • Wat is de inhoud van een exitgesprek
 • Case met een voorbeeld van een exitgesprek
 • Welke rol speel je als vertrouwenspersoon bij exit gesprekken.
Datum:Woensdag 11 september 2024
Tijd:9.00 uur - 10.00 uur.
Locatie:Online
Prijs:Leden € 40,- excl btw / Niet leden € 60,- excl btw

Vrijdag 6 november 2024
Uurtjesbijeenkomst, informatie volgt.

Woensdag 21 januari 2025
Uurtjesbijeenkomst, informatie volgt.

Vrijdag 28 maart 2025
Uurtjesbijeenkomst, informatie volgt.

Dinsdag 20 mei 2025
Uurtjesbijeenkomst, informatie volgt.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Training 'Macht en Machtsmisbruik in organisaties'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Wat de vertrouwenspersoon moet weten van discriminatie'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Het jaarverslag'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Wat is de aard van de melding?'.
 • Workshop - Onderzoeken, dat gaat zo!
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Holding Space'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Goed leiderschap'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Onderzoek naar sociale veiligheidsbeleving'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vaststellingsovereenkomst'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe geef je een signaal af in de organisatie?'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'De vertrouwenspersoon en seksueel grensoverschrijdend gedrag'
 • Workshop: Post-Traumatische Groei - Sterker door Ellende-van klacht naar kracht (Greet Vonk, workshopleider)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Help! Een integriteitsmelding. Hoe gaat dat ook alweer?'
 • Zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken (Wietske Westra, Studio Tekenkracht)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met een moreel dilemma?' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Workshop: 'de rol van de VP bij trauma opvang' (Drs. Pepita David)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vertrouwenspersoon in gewetensnood' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het stellen van goede vragen' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het maken van een jaarverslag' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst 'de escalatieladder' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over de STAR methode, (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Webinar: discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • De escalatieladder, een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van melders (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • (On)Rust door verzuim, de vertrouwenspersoon als vraagbank voor regels rond arbo en verzuim (Hannie Kraan)
 • De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties (Peter Fijbes)
 • Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs
 • Morele oordeelsvorming, een model
 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN