Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Morele oordeelsvorming, een model

Soms staan we in ons werk als vertrouwenspersoon voor moeilijke keuzes. Onlangs had ik een melder die te maken had met vrij ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag van een collega. Ze was opgelucht dat ze haar verhaal kwijt kon maar wilde verder geen actie ondernemen en had inmiddels een andere baan. Ik ervaarde op dat moment een moreel dilemma. Ging ik een signaal afgeven in de organisatie om leed van andere collega's te voorkomen of volgde ik de wens van de melder?

Een goed hulpmiddel bij dit soort dilemma's is het model 'morele oordeelsvorming'. Het ondersteunt bij het sparren met collega's, geeft goede handvatten bij gesprekken met melders en kan goed gebruikt worden als model in intervisie. Het model doet recht aan de belangen, rechten en wensen van alle betrokkenen en leidt vrijwel altijd tot een door alle deelnemers gedragen keuze.

In een tijd waarin traditionele autoriteiten (kerk) hun gezag meer en meer verliezen komt het aan op onze eigen morele competentie, onze innerlijke overtuigingen en ons oordeelsvermogen. Het ontwikkelen van het morele oordeelsvermogen is daarom belangrijk omdat morele oordeelsvorming het fundament is voor elk integriteitbeleid.

Na afloop van deze workshop weet je meer over morele oordeelsvorming en integriteit en kun je het model 'morele oordeelsvorming' zelf toepassen. Het model is een hulpmiddel bij het maken van morele afwegingen. Het versterkt de morele competenties van de deelnemers en ondersteunt bij het uitwisselen van beelden, visies, gedachten en meningen. Die uitwisseling met collega's is vaak zo leerzaam. Aan de hand van het model krijgen, in een casusbespreking, de verschillende rechten, belangen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen aandacht.

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is morele oordeelsvorming
 • Wat is integriteit (persoonlijke en sociale integriteit)
 • Wat is een integere beroepsbeoefenaar (wat is een integere vertrouwenspersoon)
 • Het model Morele Oordeelsvorming (bespreken en oefenen)
 • Het onderscheid tussen argumenten, rechten, wensen en beginselargumenten.
 • Casus bespreken aan de hand van het model.

TRAINER:

Peta Twijnstra is vertrouwenspersoon, coach en intervisiebegeleider. Zij is eigenaar van Buro Vertrouwenspersonen en organiseert activiteiten voor Het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen.

Datum:17 oktober 2019
Tijd:9.30 uur tot 13.00 uur
Kosten:€95 voor leden en €135 voor niet-leden. Dat is exlusief 21 % BTW. (Inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal).
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

Van deze nascholing krijg je een certificaat zodat je deze mee kan laten tellen als extra bijeenkomst voor (her)certificering.

Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs

Sinds de komst van internet, mobieltjes en socialenetwerksites als Facebook, Twitter en Instagram kampen scholen met misbruik van deze moderne communicatiemiddelen.
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Digitaal wangedrag van leerlingen neemt steeds nieuwe vormen aan. Hun smartphones maken pesten heel makkelijk.

Wat doen ze? En wat doet je eraan?

In deze praktische cursus komen de volgende aspecten aan bod:

 • De jeugd van tegenwoordig: welke sociale media en sociale netwerken gebruiken jongeren en wat doen ze ermee?
 • Casuïstiek rondom digitaal wangedrag van leerlingen, waarbij waargebeurde situaties op Nederlandse scholen de revue passeren.
 • Wat is een goede aanpak?
 • Biedt het 'Anti-pestprotocol' van de school voldoende aangrijpingspunten?
 • Welk houvast geeft een protocol 'Social media-gebruik op school'?
 • Wat zegt het wetboek van Strafrecht? Sommige vormen van cyberpesten zijn namelijk strafbaar.

TRAINER:

Anke Visser Anke Visser heeft ervaring als docent en werkte 25 jaar voor APS op het thema 'onveiligheid in het onderwijs'. Schoolveiligheid is het centrale thema in haar dienstverlening aan scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Ze geeft de basiscursus en bijscholing aan contact- en vertrouwenspersonen en verzorgt de opleiding voor antipestco├Ârdinatoren. Ze schrijft over (digitaal) pesten, meidenvenijn, leerlingbegeleiding, klachtbehandeling en maakt praktische materialen. Ze schreef twee handzame boeken: 'zakboek voor contactpersonen in het onderwijs' en 'zakboek voor vertrouwenspersonen in het onderwijs'.

Datum:17 oktober 2019
Tijd:13.30 uur tot 16.30 uur
Kosten:€125 Geen BTW. (Inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal).
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen
Voor:Contact/vertrouwenspersonen in het onderwijs en andere belangstellenden

De training is geaccrediteerd en levert 4 punten op voor hercertificering.

Lees meer over Anke Visser

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties.
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN