Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Uurtjesbijeenkomst

De leden van ons netwerk hebben met elkaar veel kennis en ervaring. De uurtjesbijeenkomsten zijn bedoeld om die kennis uit te wisselen en zo met elkaar nog betere vertrouwenspersonen te worden.

Er waren al vier eerdere uurtjesbijeenkomsten: 'het stellen van goede vragen', 'het maken van het jaarverslag', 'de escalatieladder' en de 'STAR, een gespreksmodel'.

Hieronder de komende uurtjesbijeenkomsten.

Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je van de 'uurtjesbijeenkomsten' een certificaat ontvangen zodat je ze mee kunt laten tellen voor her certificering.

Leuk! Doe mee.

Heb je een idee voor een thema voor een volgende uurtjesbijeenkomst? Laat het weten.

Komende uurtjesbijeenkomsten:


27 september 2021 Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met een moreel dilemma?
Een case.

Soms staan we in ons werk als vertrouwenspersoon voor moeilijke keuzes, morele dilemma's.
Dat speelde toen ik onlangs een melder had die vertelde over ongewenst gedrag van een collega naar cliënten. De leidinggevende vond dat collega's dat met elkaar moesten oplossen. Bij de organisatie waar dit speelde werk ik samen met de interne vertrouwenspersoon. Toen we in het jaargesprek (de bespreking van het jaarverslag) met de bestuurder deze situatie (onherleidbaar) bespraken drong die eropaan ome de situatie bij de hogere leidinggevende te melden, ook al wilde de melder dat niet. Wat te doen?

Een goed hulpmiddel bij dit soort dilemma's is het model 'morele oordeelsvorming'. Het ondersteunt bij het sparren met collega's, geeft goede handvatten bij gesprekken met melders. Het model doet recht aan de belangen, rechten en wensen van alle betrokkenen en leidt vrijwel altijd tot een gedragen keuze.

Mieke is geestelijk verzorger end vertrouwenspersoon wil in deze uurtjesbijeenkomst haar ervaringen delen met het omgaan met morele dilemma's. We bespreken deze case en komen met elkaar met behulp van een model 'morele oordeelsvorming' tot een keuze.

Datum:maandag 27 september 2021.
Tijd:9.00 uur - 10.00 uur.
Kosten:€ 30 euro voor leden en € 50 euro voor niet leden
Doelgroep:Voor ieder die meer uit een gesprek wil halen.
Plaats:Online

3 november 2021 Help! Een integriteitsmelding. Hoe gaat dat ook alweer?

In ons werk als vertrouwenspersoon komen we vooral ongewenst gedrag tegen. Toch kan het zomaar gebeuren dat een melder met een integriteitschending of een (vermoeden) van een misstand komt. Je hebt vast de cursus 'integriteit' gevolgd maar hoe zat het ook alweer?

Onlangs had ik een case waarin een melder een (vermoeden van) een misstand had en tegelijk ongewenst gedrag van de leidinggevende ervaarde.

Wil je weten hoe dat verliep?

We bespreken wat vermoedens van misstanden en integriteitschendingen zijn.
We bespreken de case.
En we bespreken het reglement van de organisatie waarin de case speelde.

Datum:Woensdag 3 november 2021.
Tijd:9.00 uur - 10.00 uur.
Kosten:€ 30 euro voor leden en € 50 euro voor niet leden
Doelgroep:Voor ieder die meer uit een gesprek wil halen.
Plaats:Online

Zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken

'Mag ik een foto maken van de flap?' De tekeningetjes en teksten die ik op de flap heb gezet hebben de client waarmee ik sprak geholpen structuur aan te brengen in zijn problemen. En net als altijd denk ik: 'ach had ik maar een beter handschrift, kon ik maar beter tekenen, zag het er maar mooier uit'.

Mijn wens om ooit mooiere flaps te maken, gecombineerd met het talent van Wietske Westra, bracht ons op het idee haar te vragen om voor ons netwerk de workshop 'zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken te geven. De mooie praatplaten die zij maakt en die ik op linkedin voorbij zag komen, maken me jaloers.

Tijdens de workshop die Wietske geeft, een werksessie, worden op een laagdrempelige en ontspannen manier de basisvaardigheden van het tekenen bijgebracht. Wietske maakt met de deelnemers een link naar de praktijk zodat ze leren de vaardigheden in de praktijk toe te passen.

In deze workshop krijgen de deelnemers vertrouwen in het eigen vermogen om te tekenen, en worden het 'visueel denken' en de eigen creativiteit ontwikkeld.

We beginnen met de basis van tekenen. Vervolgens bekijken we de theorie rondom tekenen tijdens een gesprek. Tot slot hebben we nog ruim de tijd om alles toe te passen en te oefenen.

Omdat deze workshop ook heel geschikt is voor anderen die een-op-eengesprekken voeren hoef je niet perse vertrouwenspersoon te zijn om mee te mogen doen. Heb je een collega, vriendin of buurvrouw voor wie deze workshop interessant is? Als je samen komt krijg je beide 10% korting.

Wietske Westra Wietske Westra was eerder vertrouwenspersoon bij de Veiligheidsregio en lid van ons netwerk. Nu is ze zakelijk tekenaar & visueel facilitator en heeft ze haar eigen bedrijf Studio Tekenkracht.

Je kunt meer over Wietske vinden op haar website: studiotekenkracht.nl

Zie ik je tijdens de workshop?

Datum:12 oktober 2021
Tijd:09.30 uur - 12.30 uur.
Kosten:€ 135, Kom je met z'n tweeën dan heb je allebei 10% korting, (Exclusief 21% btw).
Doelgroep:Vertrouwenspersonen en anderen die een-op-een gesprekken voeren.
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Workshop: 'de rol van de VP bij trauma opvang' (Drs. Pepita David)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vertrouwenspersoon in gewetensnood' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het stellen van goede vragen' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het maken van een jaarverslag' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst 'de escalatieladder' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over de STAR methode, (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Webinar: discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • De escalatieladder, een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van melders (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • (On)Rust door verzuim, de vertrouwenspersoon als vraagbank voor regels rond arbo en verzuim (Hannie Kraan)
 • De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties (Peter Fijbes)
 • Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs
 • Morele oordeelsvorming, een model
 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN