Bijeenkomsten

'Met elkaar worden we nog betere vertrouwenspersonen!'

Minimaal twee keer per jaar is er een nascholing voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Uurtjesbijeenkomst

De leden van het netwerk hebben met elkaar veel kennis en ervaring. De uurtjesbijeenkomsten zijn bedoeld om uit te wisselen en zo met elkaar nog betere vertrouwenspersonen te worden, ze zijn altijd online, 's ochtends van 9.00 uur - 10.00 uur.

Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je van de 'uurtjesbijeenkomsten' een certificaat ontvangen zodat je ze mee kunt laten tellen als extra bijeenkomst voor hercertificering.
Heb je een idee voor een thema voor een volgende uurtjesbijeenkomst? Laat het weten.

Komende uurtjesbijeenkomsten:


Wat de vertrouwenspersoon moet weten van discriminatie
Dinsdag 12 maart 2024

Tûmba is het Discriminatie Meldpunt voor Fryslân en verzorgen op 12 maart onze uurtjesbijeenkomst.
Mirka Antoloviç en Jantine Zijl van Tûmba verzorgen de bijeenkomst.

Het zal gaan over vooroordelen. Die van anderen zijn gemakkelijker om het over te hebben dan die van onszelf.
Zeker is dat we ze allemaal hebben maar ons er niet van bewust zijn.

Wist je trouwens dat vertrouwenspersonen het discriminatie-aspect in meldingen vaak over het hoofd zien?
Dat wij kunnen doorverwijzen naar Tûmba?

Wat het meldpunt voor ons kan betekenen end hoe wij gebruik kunnen maken van Tûmba; het komt allemaal aan de orde.

Ik ben benieuwd naar wat Tûmba doet als wij doorverwijzen en wat de actuele wet- en regelgeving omtrent discriminatie is.

Kom je ook?
Je kunt je hier aanmelden.

Datum:Dinsdag 12 maart 2024
Tijd:9.00 uur - 10.00 uur.
Locatie:Online
Prijs:Leden € 40,- excl btw / Niet leden € 60,- excl btw

Training 'Macht en Machtsmisbruik in organisaties'
Donderdag 28 maart 2024

Macht speelt in alle sociale relaties een rol, in het bijzonder op het werk en ligt op de loer in vrijwel elke organisatie. Macht doet iets met mensen. Het kan niet anders dan dat je als vertrouwenspersoon te maken krijgt met meldingen/signalen van machtsmisbruik. Wat doe je dan?

Als het gaat om machtsmisbruik dan is het een integriteitsschendig. Maar wanneer is het een integriteitschending en wanneer is het ongewenst gedrag. Hoe kansrijk is het voor een melder om een melding te doen van machtsmisbruik en hoe kun je een melder daarin ondersteunen of een signaal afgeven aan de organisatie?

In deze training is er ruimte voor persoonlijke inbreng en besteden we aandacht aan de rol van de vertrouwenspersoon bij meldingen van machtsmisbruik. Met scans, die we in de training doen, krijg je een beeld van de machtsverhoudingen in de organisatie waar je voor werkt.

Na deze training kun/weet je:

 • Wat de termen macht en machtsmisbruik precies inhouden, de definities
 • Wat de verhouding is tussen macht en afhankelijkheidsrelaties
 • Welke machtsbronnen er zijn en hoe je die herkent
 • Wat machtsuitoefening met mensen doet
 • Wat concrete voorbeelden zijn van machtsmisbruik
 • Wat het effect is van machtsmisbruik op personen en organisaties
 • Wat het krachtenveld is waar je in jouw organisatie mee te maken krijgt
 • Wat je kunt doen met meldingen van machtsmisbruik

De training wordt gegeven door Peter Anthonisse en Peter Fijbes.
Anthonisse is organisatie-adivseur en is gepromoveerd op machtsmisbruik door managers.
Fijbes is adviseur en trainer op het gebied van gezonde samenwerking en cultuur op de werkvloer en auteur van het boek Angstcultuur: krijg grip op angst in organisaties.

Zie verder macht-en-machtsmisbruik - Fijbes.

Fijbes

Datum:Donderdag 28 maart 2024
Inloop:9.00 uur.
Training:9.15 uur - 17.00 uur.
Locatie:Baron Theater te Opende
Prijs:450 voor leden / 495 voor niet leden

Geacrediteerd voor hoeveel punten?
Acreditatieuren BSN: 8 uur.

Woensdag 22 mei 2024
Uurtjesbijeenkomst, informatie volgt.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Uurtjesbijeenkomst over 'Het jaarverslag'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Wat is de aard van de melding?'.
 • Workshop - Onderzoeken, dat gaat zo!
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Holding Space'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Goed leiderschap'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Onderzoek naar sociale veiligheidsbeleving'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vaststellingsovereenkomst'.
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe geef je een signaal af in de organisatie?'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'De vertrouwenspersoon en seksueel grensoverschrijdend gedrag'
 • Workshop: Post-Traumatische Groei - Sterker door Ellende-van klacht naar kracht (Greet Vonk, workshopleider)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Help! Een integriteitsmelding. Hoe gaat dat ook alweer?'
 • Zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken (Wietske Westra, Studio Tekenkracht)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met een moreel dilemma?' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Workshop: 'de rol van de VP bij trauma opvang' (Drs. Pepita David)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vertrouwenspersoon in gewetensnood' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het stellen van goede vragen' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het maken van een jaarverslag' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst 'de escalatieladder' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over de STAR methode, (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Webinar: discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • De escalatieladder, een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van melders (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • (On)Rust door verzuim, de vertrouwenspersoon als vraagbank voor regels rond arbo en verzuim (Hannie Kraan)
 • De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties (Peter Fijbes)
 • Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs
 • Morele oordeelsvorming, een model
 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN